Jäsenmaksut

 

JÄSEN- JA TOIMINTAMAKSUT 2017


  1)   Jäsenmaksu varsinaisille jäsenille on 40 euroa.

       Liity jäseneksi - linkistä aukeaa jäsenlomake ja saat laskun suoraan sähköpostiisi

*     Kannattajajäsenille jäsenmaksu on 100 euroa.

Varsinaisten jäsenten lisäksi seuraan voi kuulua kannattavia jäseniä (kts. seuran säännöt). Kannattava jäsen voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Erillistä liittymismaksua ei peritä.

       Liity kannattajajäseneksi - linkistä aukeaa kannattajajäsenlomake ja saat laskun suoraan sähköpostiisi

 

   2)    Seuran toimintamaksua peritään pelaajajäseniltä.

       Toimintamaksut

                    Pelaajajäsenten toimintamaksujen määrät seuraavasti:
                    Maksuluokat:
                    1.   165 euroa          leikkimaailma  (P10-P06, T10-T06  
                    2.   190 euroa          kaveri- ja tulevaisuusmaailma,   ikäluokat joissa seuran  
                                                       nimeämä vastuuvalmentaja (P05-A,  T05-TB)
                    3.     70 euroa           harrasteryhmät, aikuiset, ikämiehet 35, 45, Ladyt, tai ikäluokat, joissa ei ole
                                                       seuran nimeämää vastuuvalmentajaa).
 

       Liity pelaajajäseneksi - linkistä aukeaa pelaajatietolomake, täytä se huolellisesti

       Liity joukkueen toimihenkilöjäseneksi - linkistä aukeaa jäsentietolomake, täytä se huolellisesti
 

MAKSUKÄYTÄNTÖ:
Tulevat jäsen- ja toimintamaksut laskutetaan suoraan pelaajita ja jäseniltä.
Ikäluokat tarkistavat ja täydentävät pelaajatietojen oikeellisuuden ja ilmoittavat pelaajamuutokset toimistolle. 
Toimistolta lähetetään laskut jäsenille tammikuun ensimmäisillä viikoilla ja laskujen eräpäivä on  noin 15.1.2017. 
Uuden taloushallintoohjelman myötä laskut lähetetään yhdessä erässä sähköpöstilla.

Maksuerät   
 *  maksuluokissa 1 ja 2 voivat päättää, maksavatko toimintamaksut yhdessä vai kahdessa erässä.
1. erän  15.1.2017 maksussa maksetaan jäsenmaksu 40,00 ja toimintamaksusta puolet am. laskelman mukaan. 
Toisen maksun eräpäivä on tällöin 1.4.2017.

  *  maksuluokka 3 jäsen- ja toimintamaksu maksetaan 1 erässä tammikuussa tai laskun eräpäivällä. 
Maksuluokka 3 kuuluvat joukkueet eivät pelaa maksullisia sarjapelejä ja vastaavat itse valmennuksesta.
 
165,00  50%   82,50  + 40,00  yht  122,50
190,00  50%   95,00  + 40,00  yht  135,00

 

 Seuran jäsenmaksutili:

 FI42 1064 3000 2383 08

 

MAKSUJÄRJESTELYISTÄ VOI SOPIA TOIMISTON KANSSA.

Jalkapallokoululainen ja harrasteliikkuja
Ikäluokkatoiminnasta erilliseen toimintaan osallistuvan jäsen- ja toimintamaksu sisällytetään osallistumismaksuun.

Osavuotismaksut toimintamaksuista
Jäsenmaksu on aina 40 euroa.
 1.1.-30.6.  toimintaan osallistuvien pelaajien toimintamaksu on täysimääräinen. 
 1.7.- 30.9. välisenä aikana aloittavien toimintamaksu on 50 % täysimääräisestä.
 1.10. jälkeen aloittavien toimintamaksu on 25% täysimääräisestä. 

 Osavuotisuus lasketaan ensimmäisestä osallistumiskerrasta 

 

Alennettu toimintamaksu
Sisaralennuksen saa kolmannesta (ja siitä eteenpäin) harrastavasta lapsesta. Alennus on 20 % emoseuran ko. ikäluokan toimintamaksusta. Perhe toimittaa kirjallisen selvityksen seuralle alla olevalla lomakkeella.  

Ikäluokkatoiminnan ulkopuolisiin harrasteryhmiin ja jalkapallokouluun osallistuvilta ei 
peritä toimintamaksua erikseen vaan toimintamaksu sisältyy osallistumismaksuun.

Tukea (stipendiä) voi hakea myös mm. taloudellisin perustein. Hakemus osoitetaan johtokunnalle. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Lisätiedot

Seuran toimintamaksu varsinaiselle jäsenelle määräytyy pelaajille syntymävuoden mukaan. Jäsenmaksu ei ole missään kytköksissä ikäluokkien omiin toimintamaksuihin, vaan seura perii jäsen- ja toimintamaksun kaikille yhteisten kulujen kattamiseksi. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

Kukin ikäluokka perii muut toimintansa kattamiseksi kerätyt maksut omassa keskuudessaan sovitulla tavalla.


Jäsenmaksulla katetaan
toimiston vuokra, toimistokulut, seuran pakolliset kulut mm. kirjanpito ja vakuutukset.

Toimintamaksulla katetaan
vastuuvalmentajien kulukorvaukset, osa ulkokenttävuoroista, tuomarimaksut (piirin ja liiton sarjat, Opel-liiga), valmentajien ja muiden toimihenkilöiden koulutukset, valmentajakerhot, jojokerhot, huoltajakerhot, leiriohjaajien ja muiden ohjaajien palkkiot, väline- ja asuhankinnat seuran tilaisuuksissa toimiville sekä sekalaisia toiminnan järjestämiseen liittyviä kuluja.

Muut seuran kulut katetaan muulla varainhankinnalla (avustukset, yhteistyökumppanuudet, osallistumismaksut ja tarvikemyynti).
 

******************************************************************************