Jäsenmaksut

 

JÄSEN- JA TOIMINTAMAKSUT 2019


  1)   Jäsenmaksu varsinaisille jäsenille on 40 euroa.

        Liity jäseneksi - linkistä aukeaa jäsenlomake ja saat laskun suoraan sähköpostiisi

         *      Kannattajajäsenille jäsenmaksu on 20 euroa.

Varsinaisten jäsenten lisäksi seuraan voi kuulua kannattavia jäseniä (kts. seuran säännöt). Kannattava jäsen voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Erillistä liittymismaksua ei peritä.

       Liity kannattajajäseneksi - linkistä aukeaa kannattajajäsenlomake ja saat laskun suoraan sähköpostiisi

 

   2)    Seuran toimintamaksua peritään pelaajajäseniltä.

          Toimintamaksut

                    Pelaajajäsenten toimintamaksu seuraavasti:
                    
                    130,00 euroa       P13-Miehet, T13-Naiset, KKI, Vapari 

 
        

       Liity pelaajajäseneksi - linkistä aukeaa pelaajatietolomake, täytä se huolellisesti

       Liity joukkueen toimihenkilöjäseneksi - linkistä aukeaa jäsentietolomake, täytä se huolellisesti
 

MAKSUKÄYTÄNTÖ 2019 laskuun:

Tulevat jäsen- ja toimintamaksut laskutetaan suoraan pelaajita ja jäseniltä.
Ikäluokat tarkistavat ja täydentävät pelaajatietojen oikeellisuuden ja ilmoittavat pelaajamuutokset toimistolle. 
Toimistolta lähetetään laskut jäsenille joulukuun 2018 puolella, eräpäivän ollessa 1.1.2019. Jatkossa laskut lähetetään aina marraskuun alussa heti uuden toimintakauden alkaessa.
Laskut lähetetään yhdessä erässä sähköpöstilla.

Maksujärjestelyistä voi sopia toimiston kanssa, ota yhteyttä marjo.hellberg @ japs.fi
 

 Seuran jäsenmaksutili:

 FI42 1064 3000 2383 08

  

Jalkapallokoululainen ja harrasteliikkuja
Ikäluokkatoiminnasta erilliseen toimintaan osallistuvan jäsen- ja toimintamaksu sisällytetään osallistumismaksuun.

Osavuotismaksut toimintamaksuista
Jäsenmaksu on aina 40 euroa.
 1.11.-30.6.  toimintaan osallistuvien pelaajien toimintamaksu on täysimääräinen. 
 1.7.- 30.9. välisenä aikana aloittavien toimintamaksu on 50 % täysimääräisestä.
  
-  osavuotisuus lasketaan ensimmäisestä osallistumiskerrasta 
 

Alennettu toimintamaksu
Sisaralennuksen saa toisesta (ja siitä eteenpäin) harrastavasta alaikäisestä lapsesta.
Vuonna 2019 alennus on -20,00  emoseuran toimintamaksusta.
Perhe ilmoittaa alennukseen oikeuttavien lasten nimet ja ikäluokat toimistolle sähköpostitse.

Ikäluokkatoiminnan ulkopuolisiin harrasteryhmiin ja jalkapallokouluun osallistuvilta ei 
peritä toimintamaksua erikseen vaan toimintamaksu sisältyy osallistumismaksuun.

Tukea (stipendiä) voi hakea myös mm. taloudellisin perustein. Hakemus osoitetaan johtokunnalle. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Lisätiedot

Seuran toimintamaksu varsinaiselle jäsenelle määräytyy pelaajille syntymävuoden mukaan. Jäsenmaksu ei ole missään kytköksissä ikäluokkien omiin toimintamaksuihin, vaan seura perii jäsen- ja toimintamaksun kaikille yhteisten kulujen kattamiseksi. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

Kukin ikäluokka perii muut toimintansa kattamiseksi kerätyt maksut omassa keskuudessaan sovitulla tavalla.


Jäsenmaksulla katetaan
toimiston vuokra, toimistokulut, seuran pakolliset kulut mm. kirjanpito ja vakuutukset.

Toimintamaksulla katetaan
 tuomarimaksut (piirin ja liiton sarjat, Opel-liiga), valmentajien ja muiden toimihenkilöiden koulutukset, valmentajakerhot, jojokerhot, huoltajakerhot, leiriohjaajien ja muiden ohjaajien palkkiot, väline- ja asuhankinnat seuran tilaisuuksissa toimiville sekä sekalaisia toiminnan järjestämiseen liittyviä kuluja.

Muut seuran kulut katetaan muulla varainhankinnalla (avustukset, yhteistyökumppanuudet, osallistumismaksut ja tarvikemyynti).
 

******************************************************************************