Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri
 

Jäsenrekisteriä hallinnoi seuran toimisto. Muutokset ilmoitetaan ikäluokkavastaavalle, joka päivittää seuran jäsenrekisteriä 
ikäluokan osalta. 


Uudet pelaajajäsenet ilmoittautuvat lomakkeella.

 

Ikäluokkien yhteystiedot löytyvät ikäluokkien omilta sivuilta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yhdistyslain 11 §  kertoo, että yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992/1614)
 
Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilörekisterilaissa (471/87). Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus.