Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri
 

Jäsenrekisteriä hallinnoi seuran toimisto.
Yhteystietomuutokset ilmoitetaan ikäluokkavastaavalle tai joukkuenjohtajalle, joka päivittää seuran jäsenrekisteriä ikäluokan tai joukkueen osalta. 
 

Lopettamisilmoitukset seuran toimistoon. Laskutus katkeaa sen kuukauden jälkeen, kun lopettamisilmoitus on tullut kirjallisesti. 


Uudet pelaajajäsenet ilmoittautuvat lomakkeella.

 

Ikäluokkien yhteystiedot löytyvät ikäluokkien omilta sivuilta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yhdistyslain 11 §  kertoo, että yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992/1614)
 
Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilörekisterilaissa (471/87). Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus.

JäPSin toimintaan osallistumisen mahdollistamiseksi seuran toimihenkilöillä on oikeus käsitellä pelaajan tietoja. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä käsitellä turhaan.