SPL:n valmentajakurssien sisällöt

  

.

KURSSIEN SISÄLTÖ:

 

 

E-TASO

 

 

E-kurssin materiaali ja sisältö on uudistunut vuoden 2009 alussa. Uusi laadukas materiaali tulee käyttöön maaliskuussa. Kouluttajajat on koulutettu uuden kurssin vetäjiksi. Lisäksi uudet Fortum-tutorit saavat koulutuksen kouluttajiksi.

Kurssi on Palloliiton valmentajakoulutusjärjestelmän ensimmäinen askel. Se tarjoaa perustietoa lasten ja nuorten ohjaamisesta. Maksuttomat kurssit on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten ohjaustoimintaa aloitteleville henkilöille, mutta tervetulleita ovat kaikki ohjaustoiminnasta kiinnostuneet - myös ohjaajakokemusta saaneet - seuraihmiset. Tavoitteena on, että jokainen lasten ja nuorten ohjaustoiminnassa mukana oleva olisi käynyt kurssin. On toivottavaa, että seurat tekevät yhteistyötä kurssien järjestämisessä (iso seura/pieni seura/pienet seurat yhdessä). Piirillä on kouluttajia eri alueilla.

Tavoitteet:
Jokainen uusi ohjaaja käy E-kurssin
Tutustumispaketti lasten jalkapallomaailmaan
Ohjaamisen ja opettamisen perusteet
Jatkokoulutustarjonnan esittely

Sisällöt:
Lasten liikunnan lähtökohdat ja tila
Hyvä Ohjaaja
Lapsen kasvu ja kehitys
Hyvä jalkapalloharjoitus

Kurssin kesto on 5x45min ja 1h ennakkotehtävä (yhteensä 6h)

Uudenmaanpiiri järjestää kurssin yhteistyössä seurojen kanssa.

D-TASO ( 46 h )

 

D-TASON MUODOSTUU NELJÄSTÄ ERI OSAKURSSISTA:

  1. Taidon opettaminen ( 15 h ) D1
  2. Taitavuus ( 8 h ) D1
  3. Pelikäsityksen opettaminen ( 15 h ) D2
  4. Maalivahtiharjoittelu MV 1 ( 8 h ) D2

D-taso on jaettu D1 (taidon opettaminen ja taitavuus) ja D2 (pelikäsitys ja Maalivahti harjoittelu) kursseihin. KAIKKI UUDET D-tason valmentajat käyvät aina yhden kokonaisuuden (D1 tai D2) kerrallaan.

D-tason kurssit tulee suorittaa 1 - 2 vuoden kuluessa em. järjestyksessä.

D-tason kurssit antavat kokonaisvaltaiset valmiudet toimia lasten ohjaajina ja valmentajina. Laaja kurssiaineisto täydentää kursseilla annettuja tietoja ja taitoja. D-tason kurssit sisältävät runsaasti käytännön harjoituksia.

D-tason kurssit on tarkoitettu Kaikki Pelaa- lastenohjaajakurssin suorittaneille ohjaajille ja valmentajille.

D-tason kurssitjärjestetään Keski-Uudellamaalla keväisin ja syksyisin. Seuraa sivujamme.

1. Taidon opettaminen

Kurssilla selvitetään, miten taitoja opetetaan, miten lapsi ja nuori oppii, mitä ja miten harjoitellaan eri ikäisenä. Kurssilla paneudutaan harjoitteluun, suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen.

2. Taitavuus

Kurssin tavoitteena on auttaa ohjaajia ymmärtämään lasten liikunnallista kehitystä ja kehon hallintataitoja. Kurssi antaa valmiuksia lasten motoriikan ja koordinaation kehittämiseen sekä ohjaustoimintaan ja opetukseen.

3. Pelikäsityksen opettaminen

Kurssilla selvitetään miten perustaitoja hyödynnetään pelitilanteissa eri tavoin. Kurssilla syvennytään pelikäsityksen kehittämiseen teoriassa ja käytännössä perustaktisten mallien ja harjoitteiden avulla.

4. Maalivahtiharjoittelu

Kurssilla keskitytään maalivahdin tekniikoihin videon ja käytännön harjoittelun avulla. Harjoituksissa opetellaan maalivahdin tekniikkaharjoittelun perusmallit.

Kurssia suositellaan seurojen maalivahtivalmentajille sekä maalivahdeille.

Tarjolla Uudenmaanpiirin järjestämiä kursseja ja Alueellisia kursseja.

 

C-TASO

 

 

Antaa valmiudet nuorten pelaajien ja joukkueiden valmentamiseen sekä johtamiseen. Erityisteemana on pelipaikkakohtainen taktiikka sekä pelaajien yhteistyö. Kurssi syventää D-tason valmennustietoutta. Lisäksi kurssilla perehdytään jalkapallovammojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä jalkapallosääntöihin.

Kurssille voivat hakea D-tason valmentajakurssin suorittaneet valmentajat. Suositellaan erityisesti kaikille 11 v 11 pelaavien nuorten joukkueiden valmentajille.

Uudenmaanpiiri järjestää kurssin.

 

Maalivahtiharjoittelu, MV1

 

 

Suomen Palloliiton järjestämä kurssi on tarkoitettu maalivahtivalmennukseen erikoistuville valmentajille. Kurssi antaa perusvalmiudet eri-ikäisten maalivahtien fyysisten, teknisten ja taktisten ominaisuuksien kehittämiseen. Lisäksi kurssilla perehdytään valmennuksen suunnitteluun.

Kurssilaisilla on mahdollisuus tuoda oman joukkueen 14v.-18v. ikäinen maalivahti malliryhmään. Jos haluat kurssille oman joukkueen maalivahdin, ole yhteydessä Kari Laukkaseen (kari.laukkanen(a)palloliitto.fi) .

Kurssin järjestää Suomen palloliitto.

 

 

 

UEFA-B

 

 

Uusi UEFA B-koulutus korvaa entiset UEFA B-koulutusosiot (MVOJ, B-kurssi ja FH-kurssi, sekä HP-kurssi ja FH- kurssi huippupelaajille). UEFA B koulutusrakenne ja sisältö on rakennettu neljän lähijakson ja niitä yhdistävien etäjaksojen kokonaisuudeksi. Sisällössä on huomioitu yksilöllisen valmennusfilosofian ja kokonaisvaltaisen valmennuksen lisäksi fyysisen harjoittelun integrointi ja henkisen valmennuksen näkökulma.

UEFA B-koulutukseen voivat hakea C-tason suorittaneet valmentajat ja entiset ja nykyiset huippupelaajat. Huippupelaajan määritelmä: 3 vuotta ja minimissään 30 ottelua Veikkausliigassa, Naisten liigassa tai miesten Ykkösessä.

Uuden UEFA B-koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään UEFA B-lisenssi seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi.

Kurssin järjestää Suomen Palloliitto

 

Fyysisen harjoittelun kurssi FH, VANHAN MALLISEEN B-TASOON

 

Jalkapallon lajianalyysiin sekä pelaajan fyysisiin perusominaisuuksiin ja niiden harjoittamiseen, kauden ohjelmointiin ja testaamiseen perehtyminen.

Kurssille voivat hakea B-valmentajakurssin suorittaneet valmentajat. Kurssi on suoritettava ennen Nuorten Valmentajakouluun tai A-valmentajakurssille hakeutumista.

Fyysisen harjoittelun kurssin järjestää Suomen Palloliitto.

 

Nuorten Valmentajakoulu NuVK

 

Kehittää taitoja erityisesti nuorten pelaajien ja joukkueiden ohjaamiseen ja valmentamiseen. Kurssi syventää tietoja nuorten kasvusta ja kehityksestä, fyysisten perusominaisuuksien harjoittamisesta sekä pelikäsityksen kehittämisestä. Kurssilla keskitytään nuorten pelaajien motivointiin ja kasvatukseen sekä valmentajan ja nuorten välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Kurssi on kolmi- tai nelijaksoinen ja sisältää etätehtäviä, esim. erikoistyön nuorten valmennuksesta.

Kurssi on tarkoitettu UEFA-B:n SUORITTANEILLE VALMENTAJILLE. Suositellaan erityisesti nuorten valmentajille, seurojen juniori- ja valmennuspäälliköille sekä piirikouluttajille ja -valmentajille.

Nuorten Valmentajakoulun järjestää Suomen Palloliitto Eerikkilä jalkapallon valmennuskeskuksessa.

 

UEFA - A

 

A-valmentajakurssi antaa valmiudet edustustason joukkueiden valmentamiseen ja johtamiseen. Kurssilla suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan nuorten joukkueen harjoituksia ja otteluja sekä paneudutaan erityisesti joukkueen pelaamiseen ja harjoittelun kehittämiseen.
Kurssi on monijaksoinen ja sisältää Valmentajan Ammattitutkinnon (VAT). A-valmentajakoulutuksen suorittaminen oikeuttaa UEFA:n A-lisenssiin.
Kurssi on tarkoitettu B-tason ja Fyysisen harjoittelun kurssin suorittaneille valmentajille. Sitä suositellaan edustusjoukkueiden valmentajiksi pyrkiville valmentajille, seurojen valmennuspäälliköille, piirikouluttajille ja -valmentajille.
A-valmentajakoulutus vaaditaan Ykkösen, Kakkosen, Naisten liigan sekä A- ja B-nuorten SM-sarjan valmentajilta.

Kurssin järjestää Suomen Palloliitto.

 

UEFA - PRO

 

 

UEFA PRO koulutus antaa pätevyyden korkeaa ammattitaitoa vaativaan valmennustehtävään aikuisten huippujalkapallon parissa. Koulutuksessa syvennytään erityisesti huippupelaajan ja - joukkueen kehittämiseen, kansainväliseen jalkapalloiluun, joukkueen pelitavan kehittämiseen sekä huippujalkapalloilun ja-valmennuksen erityisosa-alueisiin. Koulutukseen voivat hakea valmentajiat, joilla voimassaoleva UEFA A-lisenssi. Erityisesti koulutus on suunnattu aikuisten huippujalkapallovalmentajille.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa UEFA PRO-lisenssiin.

Jalkapallovalmentajakoulun järjestää Suomen Palloliitto.