JäPSin sääntömääräinen syyskokous 22.10.2019

20.9.2019

Järvenpään Palloseura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 22. päivänä lokakuuta kello 19:00 alkaen seuran toimistolla, Vanerikuja 3, 04440 Järvenpää.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

 

Otteet seuran säännöistä:

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi - maaliskuussa ja syyskokous syys - lokakuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta seuran internet-sivuilla.

10 § Kevät- ja syyskokous

.....

Syyskokouksessa

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Päätetään kokous

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi toimintakaudeksi valitut viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä ja yksi varajäsen. 2-4 jäsentä on erovuorossa vuosittain.

Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet voidaan valita ainoastaan niistä seuran jäsenistä, jotka ovat kirjallisesti ilmoittaneet ehdokkuudestaan johtokunnan sihteerille kaksi viikkoa ennen seuran kokousta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(johtokunnan sihteerinä toimii Jari Kurittu, jari.kurittu @ japs.fi)

johtokunnan jäsenistä erovuoroisia ovat:

Daniye Jokinen
Kai Kuoppamäki
Siina Pahtakari
Vladimir Panschin