Seuran syyskokous tiistaina 9.10.2018 klo 19

14.9.2018

Tulevaan johtokuntaan ehdolle asettuvien tulee ilmoittaa ehdokkuudestaan kirjallisesti johtokunnan sihteerille viimeistään tiistaina 25.9.2018.

Viime kevätkokouksessa hyväksytyt seuran säännöt toivat muutoksia seuran toimintatapoihin.

Syyskokouksen osalta oleellisin muutos liittyy johtokuntaan valittavien henkilöiden velvollisuuteen ilmoittaa ehdokkuudestaan etukäteen.

Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet voidaan valita ainoastaan niistä seuran jäsenistä, jotka ovat kirjallisesti ilmoittaneet ehdokkuudestaan johtokunnan sihteerille kaksi viikkoa ennen seuran kokousta (Järvenpään Palloseura ry:n säännöt 2018/14 §).

Toinen muutos, seuran uusi toiminta- ja tilivuosi, vaikuttaa syyskokouksen ajankohtaan.

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.11.-31.10. (Järvenpään Palloseura ry:n säännöt 2018/15 §).

Ilmoita ehdokkuutesi johtokuntaan kirjallisesti viimeistään tiistaina 25.9.2018. Lähetä ilmoituksesi sähköpostitse johtokunnan sihteerille osoitteeseen mikael.andersson@gmail.com.

Seuran syyskokous pidetään tiistaina 9.10.2018 klo 19 seuran toimistolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
 9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Päätetään kokous